Първият секретар на Посолството на Руската федерация в България посети Русенския университет

Първият секретар на Посолството на Руската федерация в България посети Русенския университет

Публикувано от:

Съвместно обучение на студенти в Русенския университет и висши училища в Русия обсъждаха ректорското ръководство и Роберт Шестаков – първи секретар на Посолството на Руската федерация в България. В срещата участваха ректорът проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание – чл.-кор. проф. Хрсто Белоев, заместник-ректорите проф. Пламен Даскалов и проф. Юлиана Попова, главният секретар доц. Таня Грозева и помощник-ректорът Валерий Гегов. Роберт Шестаков бе придружаван от Марина Сергунина – аташе в Генералното консулство на Руската федерация в Русе.

Двете страни дискутираха включването на образователни институции от Русия в европейски проекти, изпълнявани от Русенския университет, провеждането на изложби и участието в специализирани изложения в областта на образованието.

Гостът прояви интерес към възможно обучение на руски език в определени специалности в Русенския университет. От своя страна академичното ръководство коментира, че има сключени 15 билатерални споразумения с университети в Русия, а през летния семестър на тази учебна година по програма Еразъм се очакват около 20 руски студенти, които да се обучават в Русе. Бяха обсъдени и възможностите да се потърсят висши училища в Русия, с които да се подготвят съвместни магистърски програми.

В края на срещата председателят на Общото сбърание на Русенския университет – чл.-кор. проф. Христо Белоев отбеляза доброто сътрудничество с Генералното консулство на Руската федерация в Русе, както и реализираните общи излобжи и събития през годините.