Путин: проектодоговорът за създаване на ЕИС ще бъде подписан до май

Путин: проектодоговорът за създаване на ЕИС ще бъде подписан до май

Публикувано от:

Президентът на Русия Владимир Путин разчита, че проектодоговорът за създаване на Евразийски икономически съюз (ЕИС) ще бъде подписан в набелязаните срокове – до май 2014 година, а от януари 2015 година той ще започне работа.

Изказвайки се на заседанието на Висшия евразийски икономически съвет на равнище ръководители на държави, той подчерта, че обща цел на Русия, Беларус и Казахстан е да преминат на ново равнище на взаимодействие, за което ще спомага създаваният Съюз.

Президентът подчертал, че важно е да се гарантира безпрепятственото придвижване на товари между държавите, услугите, капиталите и работната сила.