Путин подчерта важността от развитието на руското корабостроене

Путин подчерта важността от развитието на руското корабостроене

Публикувано от:

Днес във Владивосток руският президент Владимир Путин проведе съвещание за разрешаване на проблемите в развитието на руското корабостроене, предаде ТАСС.

Според Путин, продукцията на руските корабостроители трябва да бъде конкурент по цена и качество на чуждите аналози. „Нашите корабостроители трябва да предложат истински качествен продукт. По-добър от този, който предлагат чуждестранните им конкуренти и по-добър от техните аналози по цена, бързина на строителството и качество на ремонт”, заяви Путин по време на съвещанието.

Руският държавен глава допълни, че е необходимо да бъде използван опитът и постиженията на руските корабостроители в производството на сондажни платформи и геологопроучвателни кораби . „Тези конкурентни преимущества трябва да бъдат въплътени в реални, икономически ефективни проекти”, отбеляза Путин.

Руският президент подчерта, че производството на съвременни, конкурентоспособни плавателни съдове има огромно значение за страната. „Това е не само показател за технологичния, производствен и кадрови потенциал на корабостроителната промишленост. Но то е и сериозен стимул за ръста на свързаните с нея отрасли и доставчици в машиностроенето, металургията и сектора за приложни научни изследвания”, подчерта Путин.

Корабостроителният клъстер в Далечния Изток, според него, трябва да се превърне в основен  производствен център за производство на плавателни съдове от различен клас, преди всичко за руския вътрешен пазар. „Такова търсене от страна на вътрешния купувач има. А това означава, че ще бъдат необходими нови корабостроителни мощности”, убеден е руският президент.

Путин счита също така, че в случай на необходимост руските корабостроители могат да встъпят в партньорство със световните производители. „Там, където това е необходимо, трябва да се приеме чуждият опит и да се встъпи в технологично партньорство с водещите световни производители”, поясни руският държавен глава.