Путин предложи “дедоларизиране” в рамките на ОНД

Путин предложи “дедоларизиране” в рамките на ОНД

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума на РФ законопроект, предвиждащ отказ от долара в ОНД, а това означава създаване на единен финансов пазар между Русия, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и др. страни.

Съгласно публикуваното на сайта на руския президент съобщение, в рамките на „Споразумението за сътрудничество в областта на организирането на интегриран валутен пазар на държавите-участнички в Общността на независимите държави“ ще бъде създаден механизъм, който ще позволи отказ от долара и еврото в качеството на промеждутъчна валута при плащанията.

Чрез споразумението се предвижда пряко допускане на банките резиденти на страните на вътрешните валутни пазари една на друга за провеждането на междубанкови операции при условия не по-малко благоприятни от тези, които са предоставени от националните търговски банки, което ще допринесе за разширяването на използването на националните валути при осъществяването на плащания в сферата на външната търговия и предоставянето на финансови услуги, и по този начин ще бъдат създадени предпоставки за увеличаване на ликвидността на пазара на националните валути.

В рамките на ЕАИС страните вече са обсъдили възможността за преминаване на национални валути. Съгласно споразуменията между Русия, Беларус, Армения и Казахстан, преминаването на взаимните плащания само в национални валути (рубли, беларуски рубли, тенге и драми) трябва да се случи до 2025–2030 г.

В момента почти 50% от платежния оборот между страните от ЕАИС се извършва в долари и евро, което увеличава зависимостта на съюза от страните-емитенти на съответните валути. Проектът предлага пълен отказ от използването на долара и еврото в ЕАИС.