Проектът за сирийска конституция: Независима, суверенна държава, на принципите на народовластието

Проектът за сирийска конституция: Независима, суверенна държава, на принципите на народовластието

Публикувано от:

Проектът за нова сирийска конституция, предложен от руската делегация по време на преговорите в казахстанската столица Астана, придоби публичност чрез руските медии.

Русия предложи проект за конституция на сирийската опозиция в Астана по-рано през седмицата. Ръководителят на руската делегация Александър Лаврентиев подчертал, че Русия не се намесвала в обсъждането на конституцията и представила проекта на опозицията, само за да се ускори процесът.

Руските конституционни предложения за Сирия, които били предадени на опозицията по време на преговорите в Астана, предлагат да бъде премахната думата “арабска” от официалното име на страната.

“Сирийската република е независима, демократична, суверенна държава, основана на принципите на народовластието, върховенството на закона, равенството, социалното единство и уважението на правата и свободите на всички граждани без никаква диференциация. Имената Сирийска република и Сирия са равноправни”, се посочва в проектоконституцията на руснаците.

Документът предвижда промяна на границите на Сирия, само ако гражданите на страната подкрепят това на референдум.

“Всякакви загуби на сирийски територии не са приемливи, промяна на държавните граници може да бъде разрешена само чрез общонародно допитване с участието на всички граждани и въз основа на желанието на сирийския народ”, се посочва още в документа.

Руските предложения за Сирия предполагат, че кюрдските автономии могат да използват кюрдски и арабски езици равнопоставено.

“Арабският език е официалният език и начинът, по който официалният език се използва, ще бъде определен от закона. Кюрдските културни автономни системи и техните организации използват както арабски, така и кюрдски език”, се допълва в документа.

Също така културното многообразие на сирийското общество трябва да бъде гарантирано.

Освен това проектоконституцията, предложена от Русия, предлага разширяване на правомощията на сирийския парламент, така че той да може да обявява война, да сваля от власт президента, да одобрява ръководителя на Централната банка, да назначава членовете на Върховния конституционен съд.

Документът също така предлага сирийската армия да не може да се намесва в политиката или да се използва като средство за потисничество.

Руснаците са предложили също така, че международното право трябва да бъде приоритет в случай, че вътрешното законодателство му противоречи. Документът предвижда върховенството на международното право.