ПРИМЕРНИ ТЕМИ  за участие в конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”

ПРИМЕРНИ ТЕМИ за участие в конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”

Публикувано от:

 

 

  1. Българската и руската духовност в сътрудничеството между

българската и руската православни църкви.

1.1. Ролята на българската църква и български духовници за

създаване на руската православна църква – 9 в. – 11 в. Пренасяне на значителна старобългарска религиозна литература. В Киевска Рус богослужението се води на старобългарски. Първи митрополит след покръстването – българинът Михаил.

1.2. Втора вълна на българско влияние над руската църква –

14 в. – 15 в. Ролята на българите – руски митрополити Киприян и Григорий Цамблак за израстване на църквата и укрепване на светската власт в Московското княжество.

1.3. Съвременната православна руска църква начело с

патриарх Кирил – важен фактор в духовния живот на Руската федерация.

  1. Руско-българските духовни връзки по време на

войните, които Русия води с Турция през 18 и 19 век, довели до религиозните свободи преди освобождението от турско робство.

  1. Дейността на Московския славянски комитет, работата на

неговите членове Аксаков, Достоевски, Тургенев и др. – израз на руската духовност, преди Руско – турската война – 1877/78 г.

  1. Живот и дела на видни българи участници в руския

културен и обществен живот преди освобождението.

  1. Видни българи работили и учили в Русия допринесли за

взаимно проникване на българската и руската духовност.

  1. Живот и дело на руски граждани със значим принос в държавния, обществен и културен живот в България преди, по време и след Освободителната война.
  2. Руско – турската война 1877/78 г

 

7.1. Паметници, посветени на подвига на руските воини

по време на Освободителната война в моя роден край, в страната.

7.2. Какви чувства поражда в мен подвига на руските

воини по време на Освободителната Руско – турска война 1877/78 г.

7.3. Братската солидарност, човешкият дълг на обикновения руски войник по време на войната.

– Чувствата, вълнуващи българските опълченци при

отбраната на Шипченския проход.

– Подвигът на руския войник и на руски военачалници

по време на Освободителната война.

– Помощта на българското население по време на

Освободителната война 1877/78 г. – разузнаване, помощ при пренасяне на оръдия, боеприпаси, грижи за ранени.

– Отношението на българите към Русия в творчеството на

Ив. Вазов, Пенчо Славейков и др.

7.4. Руско – турската война (1877/78 г.) в творчеството

на руски и български художници.

7.5. Създаване на българската държавност с помощта на

руската администрация след Освобождението от турско робство.

7.6. Създаване на българска армия и полиция, образователни и здравни системи, пожарна, поща с помощта на руски чиновници след Освобождението.

7.7. Българи и руси, активни участници в задълбочаване и разширяване на връзките между българския и руския народи след освобождението (1877/78 г.) – ген. Иван Винаров, ген. Захари Захариев, ген. Петър Панчевски, Кръстю Раковски, Николай Масалитинов и други.

  1. Втора Световна война

8.1. Изследване и популяризиране на приноса на народите на бившия Съветски Съюз за разгрома на хитлерофашистка Германия и Япония;

8.2. Изследване и популяризиране на приноса на българския и другите славянски народи в борбата за победата над хитлерофашизма;

8.3. Аргументирано оборване на опитите за омаловажаване и игнориране на решаващата роля на Съветската Армия за победния изход на Втората Световна война, в полза на демократичните сили;

8.4. Пропагандиране на световното историческо значение на победата над хитлерофашизма и поуките от Втората Световна война;

8.5. Освободителната мисия на Съветската Армия в Европа и Азия в годините на Втората Световна война.

8.6. Ветерани за участието на Българската Армия във втората фаза на войната.

8.7. Какво е страшното наследство в опустошената Съветска страна след края на Втората световна война/ човешки жертви, унищожени сгради, икономика и пр./

8.8. Съзидателният труд на съветските хора в следвоенното възстановяване на Родината.

8.9. Значение и принос на тила в Далечния Север, Далечния Изток и други райони на Съветската страна за успешния изход на войната.

8.10. Повратни моменти и битки на съветска територия между Червената армия и хитлеристките нашественици, дали обрат на войната

8.10.Как бе опазено огромното съветско културно богатство във военните години 1941 – 1945г.

8.11. Втората световна война през моите очи

8.12. Втората световна война – поука за победители и победени

8.13. 9-май- общата победа и уроците от нея

8.14. Паметниците на загиналите герои във Втората световна война.

8.15. Ленинградската блокада.

8.16. Политиката на Хитлер – престъпление срещу човечеството /концлагери, масови убийства, разрушения и др./

8.17. Българската съпротива срещу фашизма – подкрепа на справедливата битка срещу фашизма.

8.18. Военните действия на българската армия през ВСВ.

8.19. Лични истории на участниците във ВСВ, разказани от техните роднини, живеещи в България.

8.20. Бележити съветски и български военачалници, участвали във ВСВ.

8.21.Градове – герои в Русия. Защо са получили това признание? Минало и настояще на градовете

8.22.Оръжия и стратегии, използвани в сраженията по време на ВСВ

8.23. Словесни портрети, живот и дейност на главнокомандващи фронтови маршали и генерали – руски и на съюзниците по време на ВСВ.

8.24. Участие във Втората световна война на Съветската страна и съюзниците й срещу хитлеристка Германия. Сравнение – човешки жертви; загуби в икономиката и др.; включване и участие във военните действия/ Кога?, Как?, Къде?./; последици след мирния договор.

8.25. Има ли място за морал по време на война.

8.26. Пътят на Червената армия на българска територия след 8 септември 1944г. Произтекли събития, взаимоотношения.

8.27. Пътят на българската армия през Европа по бойните полета на Втората световна война от м. септември 1944г. до Деня на Победата.

9.Руската  следа в България.

9.1. Русия и България  в годината на 70-ия юбилей на Победата

9.2. Руското  участие в създаването на пощите, пожарните и други институции  в  България”

9.3. Руският език в България

  1. Участие на българи в годините на мирен съзидателен труд в България. Постижения. Сравнение с днешна дата.

11. Помощта на съветската страна в годините на мирен съзидателен труд в България. Постижения.Сравнение с днешна дата.

12.Българо – руските взаимоотношения в изучаване и овладяване на Космоса.

13.Българо – руските взаимоотношения към момента. Направления /култура, търговия, спорт и др./ в които съществуват, съответно за населеното място на конкретния участник в конкурса

Забележка: По желание,  темите могат да бъдат написани на руски език.

 

Организатори на конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”