Преди 100 години умира великият руски икономист Иван Янжул- ревностно отстояващ чувството за мярка

Преди 100 години умира великият руски икономист Иван Янжул- ревностно отстояващ чувството за мярка

Публикувано от:

Краят на XIX — началото на XX век били за Русия изключително плодотворно време за велики учени-икономисти. Много от тях (основно посмъртно) са признати фигури от световно значение. В стремително модернизиращата се страна с високо ниво на развитието на науката, потребност от такива умове била огромна. Един от първите крупни представители на руската икономическа мисъл станал академик  Иван Янжул, посветил голяма част от живота си на емпирично изследване на статистиката и на икономическото устройство на напредналите страни на света.

Иван Иванович Янжул е роден през 1846 година в семейството на небогат дворянин от Киевска губерния. На 18 години постъпва на юридическия факултет на Московския университет. Въпреки избраното направление, от самото начало той се посвещава на икономиката… Студентът за първи път прилага статистическите методи в своите изследвания.

През 60-70 години на XIX век Русия преживява време на мащабни промени. След отмяната на крепостното право и съществените изменения в законодателството, старият патриархален порядък постепенно се разпада. Бързо се развива промишлеността. Новата икономика не може да се управлява по-старому.

preview_27b531ae706241adeae5fe862ac4938a

Английският икономически модел привлякъл вниманието на Иван Янжул. Той заминал за Лондон, за да подготви своята дисертация. В Лондон Янжул се посветил на изучаването на английската данъчна система, започвайки от XVII век. В своята магистърска работа той пише, че в Англия се въвеждат именно тези закони, които са изгодни за най-силната в икономически план прослойка на обществото. Така през XVII-XVIII  доминирали акцизите, които били в интерес на земевладелската аристокрация. През XIX век ситуацията се изменила кардинално: на финансовия елит било изгодна отмяната на акцизите и митническите такси. В резултат цялата страна преминала на системата на свободната търговия с минимални фискални ограничения.

През 1893 година Янжул заминал за САЩ на Световното изложение. Ученият изследвал системата на американските монополи-тръстовете, които се развивали стремително. Въпреки жестоката критика към тях, Янжул виждал положителен ефект от тяхната дейност. По негово мнение, кооперацията е помогнала да оцелеят много дребни производители, които не биха издържали на конкуренцията на гигантите.

Той издигнал по-обща идея, която се оказала истински революционна за времето си. Нейната същност се заключава в това, че едни и същи методи в управлението на икономиката, даже доказали се като високо ефективни, не се явяват универсални за всяка държава в даден исторически период. „Универсални рецепти и панацеи няма”, – казвал Янжул, предлагайки вместо това, внимателно да се изучават статистическите данни на място и изхождайки от тях, да се вземат решения както в данъчната политика, така и във всяка друга сфера на икономиката.

Янжул активно се занимавал с развитието на педагогиката в страната. През 1866 година немският професор профессор Оскар Пешель стигнал до извода, че австро-пруската война е спечелил «пруският училищен преподавател». Янжул повторил неговите изводи, но вече по отношение на цялата икономика на Германия. По негово мнение, немците са успели да изпреварят англичаните в световната икономика на границата на вековете заради по-високото качество на немското образование, особено техническото.

Въпреки, че самият учен е смятал себе си за социалист, неговата позиция може да се определи като борба за преобладаване на чувството за мярка, точно това, което на много съвременни икономисти и политици не достига.

Иван Янжул умира през 1914 година, няколко месеца след началото на войната.

http://lenta.ru/articles/2014/09/07/yanzhul/