Правителствената оценка за Русия е в разрез с българските национални интереси – позиция на НД “Русофили”

Правителствената оценка за Русия е в разрез с българските национални интереси – позиция на НД “Русофили”

Публикувано от:

ПОЗИЦИЯ

на Национално движение „Русофили“

по повод на Доклада за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., гласуван от Министерския съвет и внесен в Народното събрание за обсъждане и гласуване

 

Национално движение „Русофили“ приема с дълбоко възмущение становището на българското правителство, че Русия е основната заплаха за националната сигурност на България, и заявява, че то е в пълен разрез с българските национални интереси.

Омерзително е, че този правителствен акт се осъществява в навечерието на 140-годишнината от Освобождението на България от турско робство, за което решаващ и изключителен принос има тъкмо Русия. Тази слугинска проамериканска позиция е недопустим удар върху вековните връзки между братските народи на България и Русия.

Ще припомним, че дори по времето на Съветския съюз в България нямаше военни бази на Варшавския договор, докато днес на нашата територия съществуват три по същество американски бази, насочени тъкмо срещу Русия. Опасяваме се, че по този начин българският народ може да бъде въвлечен в абсурдна братоубийствена война с народ, с който споделяме общи многовековни цивилизационни ценности.

Сигурни сме, че няма нормален български гражданин, който да не посреща с гняв тази позоряща България официална държавна позиция. Ето защо Национално движение „Русофили“ призовава Народното събрание на Република България категорично да отхвърли Доклада за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. в частта му за оценката на Русия като риск за националната сигурност на страната ни.

Заедно с това сме решени да предприемем и други действия и инициативи в защита както на българските национални интереси, така и на вековната дружба между България и Русия.

Николай Малинов:

Председател на Национално движение „Русофили“

13 септември 2017 г.