12 èþíÿ Äåíü Ðîññèè - îòêðûòêà - http://to-name.ru/holidays/russia-day.htm

12 èþíÿ Äåíü Ðîññèè - îòêðûòêà - http://to-name.ru/holidays/russia-day.htm

Патриотичен клип за Деня на Русия показва постиженията на страната

Публикувано от:

По случай Деня на Русия на 12 юни в интернет се появи патриотично видео, посветено на великите открития и хората, прославили страната по целия свят, пише Руски дневник.

“Това е Русия, в която се раждат много велики хора, даряващи света с много велики идеи, които движат напред научния прогрес, с който се променя всеобщият исторически процес”, се казва в клипа, публикуван на сайта «Жить.рф».

Във видеото се споменават изобретателят на радиото Александър Попов, първият космонавт в света Юрий Гагарин, учените Дмитрий Менделеев и Игор Курчатов, режисьорът Константин Станиславски, класикът Антон Чехов, балерината Анна Павлова, цар Петър Първи и много други.

Създателят на проекта Игор Матвиенко каза, че Денят на Русия е ден за обединение на хората. “На празника човек особено силно усеща неразривната си връзка със страната, приятелите, колегите”, твърди той, цитиран от Ura.ru

Какво е Денят на Русия?

По случай празника руската държавна информационна агенция ТАСС е подготвила специален проект, който разкрива историята на символите на страната – герба, знамето и химна, както и данни за приемането на Конституцията на Русия.

По случай празника в Москва е подготвена мащабна програма.