Откриване на паметна плоча на ген. Суворов

Откриване на паметна плоча на ген. Суворов

Публикувано от: