Отбранителната способност на Русия демонстрира устойчив ръст

Вицепремиерът на РФ Дмитрий Рогозин констатира положителни тенденции в развитието на руския отбранително-промишлен комплекс, заяви той на Военно-промишлената конференция в Нижни Тагил.

„Като цяло, започвайки от 2011 г., се отбелязва устойчива положителна тенденция в развитието на отбраната“, каза Рогозин.

„Според резултатите от 2014 г. производителността на труда в авиационната промишленост е нараснала с 15,3 %, в ракетно-космическата – 8%, корабостроителната – 11% и в радиоелектронната – 21%“, уточни руският вицепремиер.

Обемът на произведената промишлена продукция през изминалата година е нараснал с 15,5%, каза още Рогозин. При това максималните показатели са достигнати в радиоелектронната промишленост (24%), авиационния(17%) и ракетно-космическия (8%) отрасли.

Според Рогозин, темповете на растеж се осигуряват главно от военното производство.

Замяната на най-сложните вносни компоненти, които по-рано се доставяха за оборудване на руското оръжие и военна техника от Украйна и страните от Запада, ще бъде завършена до 2020 г., заяви пред журналисти Рогозин.

„Ако говорим за замяната на компонентите, които ние получавахме от Украйна, то става въпрос за 186 модела оръжие и специална техника. Що се отнася до страните от ЕС и НАТО – това са 860 модела техника. Това е много работа и тя трябва да бъде завършена  до 2018 г., макар някои особено сложни позиции да се заменят до 2020 г.“, каза той.

Проектът на новата държавна програма за развитие на ОПК (отбранително-промишления комплекс) се планира да бъде утвърден през декември тази година, заяви Рогозон. „В съответствие с искането на президента ние изготвяме активно проект за нова държавна програма за развитие на ОПК, която планираме да утвърдим през декември 2015 г.“, уточни той.

Рогозин отбеляза, че държавната програма ще бъде ориентирана на преминаване към производство на най-модерните модели оръжие, военна и специална техника. При това се предлага да бъде понижен делът на извънбюджетното финансиране и да бъде осигурено финансирането на научно-изследователските и опитно-конструкторските дейности.

По думите на вицепремиера, в новата програма трябва да влязат, в частност, създаването на усъвършенствана техническа база, разработката на специални материали и други направления.