Образование в Русия

Образование в Русия

Публикувано от:

ОБРАЗОВАНИЕ В РУСИЯ (обща информация)

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество обявяват прием на чуждестранни граждани и съотечественици, за безплатно обучение през 2015/2016г учебна година.

Модератор е Представителството на Россотрудничество в Република България

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ

До 20 март 2015 година

Всички документи трябва да се подават в хартиен и електронен вариант (скан. във формат *jpg).

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се приемат до 20.03.2015 година в Представителството на Россотрудничество на Република България (София, ул. Шипа №34) в отдел „Наука и образование”, кабинет №212 ( работни дни от 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00ч.)

Телефон за връзка: +359 2 946 19 06/ +359 2 943 35 23

e-mail: rkic.sofia@gmail.com; info@rkic-bg.com; dihanova.kalina@mail.ru

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Всички нужни документи трябва да са преведени на руски език с нотариална заверка на самия превод.

 

А) Документи за кандидатстване по основните образователни  програми (бакалавър, специализация, магистратура, аспирантура, докторантура):

 1. Попълнена анкета (на сайта rkic-bg.com) с две цветни снимки 35×45 мм. Образец може да видите на сайта rkic-bg.com.
 2. Копие на задграничния паспорт, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на документа да бъде не по-малко от 18 месеца от начална дата на визата.
 3. Копие от медицинска справка за отсъствие на ХИВ и СПИН, издадена от официален орган на страната.
 4. Копие от медицинска справка за отсъствие на противопоказания за обучение в Русия, издадена от официален орган на страната.
 5. Копие от документите за получено образование с приложение на получени оценки и указани предмети (ученици в 12 клас или студенти от 4 курс бакалавър могат да предоставят академична справка с приложение на получени оценки и предмети).
  6. Списък с научни публикации и/или реферати (ако има такива)
 6. Копие на други документи /дипломи, грамоти, награди от олимпиади и конкурси и др.
 7. Копие на документите, потвърждаващи нивото на подготовка при кандидатстване за специалности в областта на културата и изкуството.
 8. След 1 етап на подбор на кандидатите – документ с резултати от класирането (предоставя се от представителство на Россотрудничество в България)

 

Б) Документи за кандидатстване за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията)

 1. Попълнена анкета (на сайта rkic-bg.com) с две цветни снимки 35×45 мм. Образец може да видите на сайта rkic-bg.com.
 2. Копие на задграничния паспорт, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на документа да бъде не по-малко от 18 месеца от начална дата на визата.
 3. Копие от документите за получено образование с приложение на получени оценки и указани предмети (ученици в 12 клас или студенти от 4 курс бакалавър могат да предоставят академична справка с приложение на получени оценки и предмети).
 4. След 1 етап на подбор на кандидатите – документ с резултати от класирането (предоставя се от представителство на Россотрудничество в България)

 

ПРИЕМА НА КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В РУСИЯ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

 

На първи етап се провежда от представители на Россотрудничество в България.

Втория етап на конкурса се провежда от Министерството на образованието и науката на Русия.

На кандидата се предоставя възможност самостоятелно да избере място на своето бъдещо обучение (пункт 25 от анкетата) до 6 висши учебни заведения (не повече от 2 университета в един федерален окръг на РФ, в това число Москва и Санкт-Петербург). Указанието на един университет за обучение не е препоръчително. Препоръчва се в анкетата да се укаже не по-малко от 3 университета.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

 1. В конкурса могат да участват граждани на Република България
 2. Предпочитание имат кандидати, които са победители на олимпиади или на конкурси, а също така кандидати имащи отлични или много добри оценки по предметите указани в документа за образование.
 3. Документи, които не са опаковани в съответствие с изискванията, а също така и техните преводи на руски език, които не са нотариално заверени, не се приемат.
 4. Кандидатите на обучение по направление „Изкуство и култура” трябва да изкарат изпит в университетите, които са посочили. Срок на провеждане е в съответствие с графика (Приложение 3 ). Започват от 1 март 2015г.

УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ:

 • На одобрените студенти им се предоставя безплатно обучение за целия период на обучение с предоставяне на академична стипендия.
 • Общежитието е на условията на руски граждани, които се обучават за сметка на държавна стипендия.
 • Медицинското обслужване по време на обучението се предоставя чрез медицинска застраховка получена в Русия за сметка на лични средства от студента.
 • В случай, че студента бъде изключен заради академична неуспеваемост, повторно обучение на бюджетна основа чрез Министерството на образованието и науката на РФ не се предоставя.
 • В случай на нарушение от страна на студента във връзка с паспортно визовия режим, разходите по депортирането му са за негова сметка.

Информация  за приема на студенти в Русия и рекомендации можете да получите на  сайтовете:

Министерство на образованието и науката: http://минобрнауки.рф/

Россотрудничество: http://rs.gov.ru

Рособрнадзор (въпроси свързани с легализация и признание на чуждестранни документи за образование): http://obrnadzor.gov.ru

Информационен сайт: www.russia-edu.ru

Телефон за справка: +359 2 946 19 06/ +359 2 943 35 23 или на ел. поща dihanova.kalina@mail.ru

Документи:

Download (DOC, 38KB)

Download (DOCX, 17KB)