Обобщавайки изминалата година

Обобщавайки изминалата година

Публикувано от:

Съюзът на Доброволците от Донбас беше създаден втората половина на 2015 година.

За това време влязоха в Съюза повече от 2000 Доброволци, участвали в събитията в Донбас. Успяхме да помогнем при лекуването, осигуряването на протези, заплащането на операции и рехабилитацията на 48 ранени. Повече от 20 семейства на загинали Доброволци получиха материална подкрепа.

Бяха създадени 3 регионални отделения и 12 представителства на Съюза, включително и зад граница, за координиране дейността по оказване на помощ на доброволци, върнали се към мирния живот. Представителствата на Съюза се занимават с търсене на семейства на загинали, ранени, нуждаещи се от материална, рехабилитационна, социална и психологическа помощ.

През 2015 година Съюзът установи сътрудничество с много обществени, доброволчески организации и фондации, в областта на социално-хуманитарната дейност.

Съюзът изготвя цикъл филми «Енциклопедия на Доброволеца», авторски предавания: «В Обектива», «Моята Позивна», документални филми за военните действия в Донбас.

Съюзът планира, в скоро време, да издигне паметник на Доброволеца и паметни знаци върху гробовете на загиналите доброволци.

Пресслужба

на Съюза на Доброволците от Донбас