Обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в Русия – Църквата Възнесение Господне

Обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в Русия – Църквата Възнесение Господне

Публикувано от:

Църквата е построена в село Коломенское, на Москва-река през 1532 година. Легендата свързва строителството на Храма с раждането на дългоочаквания син на Василий III – Иван Грозни.

Елена Василиевна Глинская е велика московска княгиня, втора съпруга на великия московски княз Василий III и майка на цар Иван Грозни, от името на когото управлява като регентка . Тя произхожда от видното болярско семейство Глински.

По мнението на С.А. Гаврилов, началото на строителството е поставено две години по-рано от раждането на наследника и църквата не е могла да бъде благодарност към Бога, т.е. обетна. Храмът е издигнат за молитви за раждане на дете на великокняжеската двойка.

Това е първият шатров храм в древна Русия, положил началото на забележителния храмов стил, просъществувал до реформата на Патриарх Никон в средата на XVII век.

Архитектът (предполага се италианецът Петрок Малий) без колебание е отхвърлил каноните на византийския монументализъм и се е обърнал към изящната естетика на Възраждането. Вместо традиционния купол, църквата завършва с многостенна пирамида. Архитектът се е отнесъл с уважение към ранното древноруско строителство и е използвал елементи на дървените шатрови църкви.

Характерни черти на шатровия храм

Шатърът представлява многостенна пирамида, служеща за завършване на Храма.

След завършване на строителството на църквата за молитви на династията Рюриковичи, от различни краища са пристигали да я разглеждат. За нея са говорили като за чудо. Славата на църквата не увяхвала, въпреки законите на времето. След повече от триста години от нейното построяване, парижкият композитор Хектор Берлиоз след посещението си в Москва пише: „Нищо не ме е поразявало в живота така, както паметникът на древното руско строителство в село Коломенское. Много съм видял, на много неща съм се любувал, много неща са ме поразявали, но времето, древното време в Русия, което е оставило свой паметник в това село, за мен беше чудо на чудесата” .

В началото на 90-те години храмът е внесен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а през 2007 г. е пресъздаден древният иконостас с царските врата и отново е отворена църквата за посещения. По вътрешните стълби някога са се качвали великите князе, а сега могат да стъпват всички желаещи.

 

 

Тайни и легенди на църквата Възнесение

 Място
Храмът е построен на брега, където, по предание е имало извор, смятан за чудодеен. Високата коломенска църква е трябвало да стане символ на Елеонския хълм, на който се е извършило Възнесението на Христос. Не е чудно усещането, че грамадния белоснежен резбован Храм, като че ли се стреми към небесата. Освен това, в съседство с Храма лежат каменни блокове, с един от които, съгласно преданието, Свети Егорий е убил змията.

Време
Най-разпространената версия гласи, че Храмът е бил построен в чест на раждането на Иван IV. Обаче някои историци смятат, че толкова сложна архитектурна конструкция е било невъзможно да бъде създадена за две години – от 1530 до 1532 година. Съгласно тази гледна точка, църквата е била построена за молене. По още една версия, църквата Възнесение е била издигната като благодарност за победата над кримския царевич Ислам – Гирей.

Библиотека
Съществува легенда, съгласно която под църквата Възнесение се е съхранявала библиотеката на Иван Грозни. Безценната колекция от ръкописи е дадена като зестра на София Палеолог,- велика княгиня на Москва, втора съпруга на Иван III и племенница на последния византийски император Константин XI Палеолог.

София Палеолог

Сред книжата са се намирали редки екземпляри от антични автори, трактати по магии и естествознание. Днес библиотеката се смята за безследно изчезнала.

http://www.culture.ru/institutes/7825

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%29