Новак: Цената на газа за Украйна може да намалее през второто тримесечи

Новак: Цената на газа за Украйна може да намалее през второто тримесечи

Публикувано от:

Мотив за евентуалното снижение е ниската цена на петрола на международните пазари

В момента цената на суровината за Украйна е 329 долара за хиляда куб. метра. Това ниво беше договорено на 31 октомври 2014 година с помощта на ЕС и е част от т.нар. „зимен пакет” за доставките на природен газ за Европа.

Въпреки договорения пакет, Русия има дългосрочен договор за доставка на газ в Украйна, който изтича през 2019 година, припомни Новак. Според клауза в договора, ако има сериозни изменения на петролните пазари, цената на газа може да бъде променена.

Русия е готова да обсъди цената на природния газ за Украйна за второто тримесечие като част от летния пакет на доставките. Изискването обаче е Киев да одобри график за погасяване на задълженията си към „Газпром”, стана ясно още от думите на енергийния министър на Русия.

Срокът на действие на „зимната” договорка е до 1 април 2015 година.