Наказание за антифашистка песен в Латвия

Наказание за антифашистка песен в Латвия

Публикувано от:

Лат­вийските вла­сти, които раз­решиха в центъра на Рига да се състои марш на бившите леги­о­нери от СС, сякаш окон­ча­телно опре­де­лиха на коя страна са. Полици­ята обвини местна жителка в хулиган­ство заради анти­фашист­ките й действия по време на шествието, предаде ТАСС.

„Вста­вай, страна огром­ная! Вста­вай на смерт­ный бой! С фашист­кой силой тем­ную!” — запя Елена Боче­вар, като видя марша на екслеги­о­не­рите от СС.

„Аз съм убе­дена анти­фашистка. И като изпях куп­лет от тази песен, изра­зих граж­дан­с­ката си позиция, това е всичко. Те са вою­вали на стра­ната на фашистка Герма­ния. Те са давали клетва на Хит­лер! Ето това е исти­ната!” — поясни изпъл­ни­тел­ката на песента Елена Бочевар.

Тя е потом­ствена казачка, двамата й дядовци са вою­вали в Чер­ве­ната армия, преми­нали са цялата война. Седем десе­ти­ле­тия по-​късно Елена излезе на своя песе­нен бой. Но не й дадоха да завърши песента. В клипа, снет от оче­ви­дец, се вижда как двама стражи на реда отвеж­дат жената, защото спо­ред тях това било провокация.

Май­ката на три деца е отка­рана в полицейското отде­ле­ние за разпит, където е напи­сала обяснение.

В участъка жената е дър­жана около час и поло­вина. А след няколко дни при­стига „поздрав от полици­ята”. Елена е заплашена с глоба от 70 до 350 евро. Тя обаче вече заяви, че в ника­къв слу­чай няма да ги плати и е готова да докаже право­тата си пред Европе­йския съд по пра­вата на човека.

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=zuucjbOepfQ[/embedyt]