Над 2,6 млрд. долара е загубила България от санкциите срещу Русия

Над 2,6 млрд. долара е загубила България от санкциите срещу Русия

Публикувано от:

Българската икономика понася огромни загуби от санкциите срещу Русия, показва статистиката, изнесена по време на парламентарния контрол днес от министъра на икономиката Божидар Лукарски пише inews.bg

С 2,6 млрд. долара е намалял износът на български селскостопански стоки и храни само за за периода  август – декември 2014 г. – след въвеждането на ограниченията по вноса от Русия, съобщи Лукарски. Данните са сранителни спрямо същия период на 2013 г.

Министърът напомни, че на търговията ни с Русия по-силно влияние оказват въведените ответни мерки от руска страна за забрана на вноса от ЕС на някои храни – пресни плодове и зеленчуци, месо и млечни продукти. Износът на селскостопански хранителни продукти през 2014 г. е намалял с 4,4 на сто и е на стойност 67,8 млн. долара, като имат относителен дял от износа за Русия от 9,6 на сто. Износът на стоки за Русия, попадащи в ограничителния списък, за 2013 г. е за 13,4 млн. долара, през 2014 г. износът на същите стоки е за около 9,8 млн. долара или с 4,6 млн. долара по-малко спрямо 2013 г.

През 2014 г. в условията на санкции от ЕС към Русия и прилаганите ответни мерки от руска страна износът намалява с 8,8 на сто и достига 707, 6 млн. долара, каза министърът. Вносът от Русия се е свил с 16,1 на сто до 5,3 млрд.долара и така стокообменът бележи спад от 15,3 на сто. Същевременно обаче отрицателното търговско салдо се свива със 17,1 на сто до 4,6 млрд. долара. Износът на водещите две групи стоки за Русия – медикаменти и части автомобили, които общо са около 39 на сто от износа ни, има ръст съответно от 6,6 на сто и 1,3 на сто. За останалите групи стоки имат относителен дял под 3,5 на сто, каза министърът.

Заради въвеждането на разрешителен режим от ЕС за стоки, които могат да се използват в технологии за проучване на залежи и добиване на нефт, в периода август – декември 2014 г. са изнесени за Русия стоки на стойност 275 000 долара, което е с 609 000 долара по-малко спрямо същия период на 2013 г. През 2014 г. по данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Русия са 137 млн. евро или със 107,6 млн. евро или със 164, 5 на сто повече направените инвестиции през 2013 г. В отговор на друг депутатски въпрос Министър Лукарски съобщи, че петнадесетото заседание на междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество е планирано за октомври тази година.

Министърът информира, че в края на месеца ще бъде на работно посещение в Москва начело на бизнес делегация от над 30 души. Предвижда се среща със заместник-министъра на икономиката Алексей Лихачов за обсъждане на предстоящото заседание на комисията, както и на възможностите за бъдещото развитието на икономическото сътрудничество между двете страни, включително в условията на санкции от ЕС спрямо Русия и на ответните мерки.