МО’ДИКО представиха исторически доклади свързани с борбата за Освобождението на България