Лавров: В речта си в ООН Путин ще засегне темите за кризата в Украйна и ситуацията в Сирия

Лавров: В речта си в ООН Путин ще засегне темите за кризата в Украйна и ситуацията в Сирия

Публикувано от:

В речта си на 70-тата сесия на Генералната Асамблея на ООН руският президент Владимир Путин ще представи основните оценки на РФ по най-актуалните проблеми на съвременния свят, съобщи руският външен министър Сергей Лавров.

„Присъствието на президента Владимир Путин на сесията на ГА на ООН преди всичко е свързано с това, че сесията не е рутинна, а юбилейна“, отбеляза министърът. „Съдържателно президентът на Русия винаги има какво да каже по въпросите от международната политика, – обърна внимание Лавров. – През тази година, отчитайки факта, че юбилейният характер на сесията предполага участието на висшия ръководител на РФ, ние изхождаме от това, че Владимир Путин ще представи нашите основни оценки по най-актуалните проблеми на съвременния свят“.

„Такива най-вече са системните въпроси, възникващи във връзка с опитите да се забави обективният процес на формиране на нов многополюсен световен ред, което би отразявало обективното формиране на нови центрове на икономическа и финансова мощ и политическо влияние, – поясни Лавров. – Оттук нарастват и темите, които всички чуваме: борбата с тероризма, която трябва да се води без двойни стандарти, без да се делят терористите на добри и лоши, без да се предполага, че с някои от тези „лоши“ екстремистки настроени хора може да се сътрудничи за постигането на някакви конкретни конюнктурни геополитически цели. Това, разбира се, е и проблематиката на едностранните мерки за принуждаване, при това не само по отношение на Русия“.

По думите на Лавров, сега „западните партньори, най-вече, под въздействието на американската психология изгубват културата на диалога и постигането на дипломатически решения“. „Иранската ядрена програма бе ярко и изключително рядко изключение“, добави той.

Лавров подчерта, че в голяма част от другите случаи в конфликтите, които продължават да се разпалват в Близкия Изток и в Северна Африка, „се опитват да прибягнат към мерките на силовата пряка намеса, както бе в Ирак и Либия, в нарушение на СС на ООН, или към санкции“.

„Президентът Путин ще говори по тази тема и за проблема за разпокъсването на световното икономическо пространство, тъй като сега в рамките на СТО преговорите за осигуряването на универсален подход към новите сфери на икономическите и технологичните връзки между държавите „буксуват“, – заяви Лавров. – Той ще засегне и конкретни аспекти като Сирия и украинската криза. Всички тези кризи, както и много други, произтичат от системните проблеми във връзка с опитите да се забави процесът на формиране на многополюсен свят“.

Руският президент Владимир Путин ще говори пред общото събрание на ООН на 28 септември, в деня на откриването на 70-тата сесия на Генералната Асамблея.