Кой стои зад атаката над руския спътник

Кой стои зад атаката над руския спътник

Публикувано от:

Службите на Министерството на свръзките и масовите комуникации на Руската Федерация (Минкомсвяз) са определили точното разположение върху територията на Украйна на източника, опитващ се да смущава работата на руския телевизионен спътник“, – заявиха в Министерството. По-рано се съобщи, че по отношение на руските телевизионни космически спътници в западна Украйна е регистриран опит за прилагане на средствата на радиоелектронната борба.

Специалистите подчертават, че опитът за използване на средства за радиоелектронна борба по отношение на руските спътници-ретранслатори – е нарушение на предписанията 45 и 48 на Устава на Международния Съюз по Далекосъобщенията от 22 декември 1992 година. Там се казва, че всички радиостанции са длъжни да бъдат експлоатирани по начин, не допускащ вредни въздействия над радиоуслугите на другите членове на Съюза.

Налице е още едно много важно нарушение – нормите на международното космическо право, където съществува обща забрана, касаеща посегателствата върху всеки космически апарат от други страни.

  • Спътниците често са многофункционални, – подчертава в беседа с кореспондента един от експертите на „РГ“ (Российская Газета) .

  • Те се използват не само за телевизионни предавания, но и за съобщения, навигация, предаване и приемане на информация. В това число, за оперативна надеждна свръзка свръзка на държавните служители в ситуации на напрежение, а също така за контролиране на съблюдаването на споразуменията за ограничаване на въоръженията и за ранно оповестяване на ракетно нападение.

Именно затова е предвидена защита чрез актовете на международното право. Не трябва да се пречи на тяхното функциониране – да се нападат, в частност да се смущават. Не трябва да се повреждат, да се извеждат от строя и да се унищожават. При това не само от Космоса, но и от Земята.

Нещо повече, както забелязва експертът, средствата за радиоелектронна борба, като правило, се прилагат в хода на военни действия. И самият факт от подобен род въздействие върху руския спътник, напълно може да се разглежда като въоръжено нападение…

Съгласно чл. VI на Договора за принципите на действия на държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела е записано: „Държавите, участници в Договора, носят международна отговорност за националната дейност в космическото пространство…независимо от това дали се осъществява от правителствените органи или неправителствени юридически лица…“

http://vseruss.ru/novosti/rossiya-1/Kto-stoit-za-atakoj-na-rossijskij-sputnik-13778