Какво място ще заеме Русия на Square Kilometer Array?

Русия получи предложението за участие в работата на международната обсерватория SKA (Square Kilometer Array), създавана в Австралия и Южна Африка.

Този проект се планира да започне пълноценна работа в началото на 2020-те години и обещава да стане най-голяма и най-чувствителна радиообсерватория на Земята. Присъединяването към нея отваря много възможности както за учените, така и за промишлеността.

До началото на пълноправното членуване в проекта (от финансова гледна точка това означава вноса на близо €1 милион годишно) ръководството на проекта е готово да предложи на Русия да използва възможността за асоциирано членуване за срок от една година. Този статус дава възможност да участва в обсъждания, но не води до възникване на финансови задължения.

Проектът SKA, намислен още през 1991 година, днес включва 10 страни и един асоцииран член – Индия. А общо там има близо 100 организации от 20 страни. Пълноправното членуване означава право да се формира научната политика, да се водят свои изследвания и да се правят поръчки за собствената си промишленост – съгласно правилата на SKA, всички вложения, правени от страната, след това се връщат в нейни предприятия във вид на контракти.

Задача на проекта е да създаде радиоинферометър, действащ на вълни с дължина от 4 метра до 3 сантиметра, данните от който да се използват в различни области на астрофизиката, от изучаването на отделни обекти, например радиопулсари, до наблюдение на цялото небе в радиодиапазона. Екзотичната задача е търсенето на сигнали на извънземни цивилизации.

Три хиляди антени на SKA в Австралия и Южна Африка ще действат като един телескоп – т.н. интерферометър, еквивалентен на радиотелескоп с площ един квадратен километър (оттук е и названието на проекта). Първите научни резултати се очакват след 2023 година.

Радиоастрономията е една от областите, където руската (а по-рано съветската) наука беше и остава силна. Съветските учени едни от първите създадоха методиката на радиоинферометрията със свръх дълга база. Този метод предполага, че участващите в наблюденията радиотелескопи са поместени на разстояния, сравними с тези между континентите. Първите подобни експерименти – съвместно с американски и други телескопи – започнаха още в края на 60-те години. Днес в Русия действа своя мрежа „Квазар-КВО”, в която са включени три обсерватории: в Ленинградска област, в Северен Кавказ и Бурятия (Южен Сибир). Освен това, в течение на 2,5 години в околоземната орбита действа 10-метровият радиотелескоп „Радио-Астрон”. По този начин влизането в SKA за Русия е и логично, и привлекателно.

error: Съдържанието ни е авторско!