«И свеча не угасла» – изложба, посветена на 700 години от рождението на Сергий Радонежски