Ирина Бокова се срещна с Бан Ки Мун

Ирина Бокова се срещна с Бан Ки Мун

Публикувано от:

Автор: Станимир Димитров.

В навечерието на Конференцията на страните CОР21 към Конвенцията на организацията на обединените нации по изменение на климата, Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова се срещна с генералния секретар на организацията на обединените нации Бан Ки-мун.

Те направиха преглед на последните развития в света по отношение на климата и, часове преди откриването на историческата конференция, подчертаха вече постигналия напредък в националните ангажименти за намаляване на въглеродните емисии. Двамата обсъдиха също и необходимостта от започването на изграждането на “зелени общества”, съсредоточавайки в образованието за устойчиво развитие, способно да промени поведението на поколения в дългосрочен план. “Отвъд необходимите икономически и политически ангажименти, отговорът на проблемите по измененията на климата изисква коренна образователна, културна и научна промяна, както и морален ангажимент”, каза Генералният директор Ирина Бокова.