Изложба «За други своя»

Изложба «За други своя»

Публикувано от:

На 25 май в Държавния исторически музей, в тържествена амотмсфера, се откри изложбата «ЗА ДРУГИ СВОЯ…» Изложбата е посветена
на 140-годишнината от началото на Руско-турската война 1877–1878 г. – паметна дата за руския и българския народ.
Изложбата представя бойни оръжия, униформи, награди на знаменити и неизвестни герои, полкови знамена, документи, книги, трофеи, кръстчета на воини, карти, схеми на военните действия, картини на батални сцени, фотографии и много редки образци на репортажна графика от 70-те години на 19 век, а също така – статии, снимки и ескизи, публикувани в различни издания.
Среди экспонатите – мундир на император Александър II и две икони, дарени му през 1877 г. в България, мундир на великия княз Александър Александрович, сабя и лични вещи на генерал М.Д. Скобелев и др.
Представена и е сабята на генерал Гурко – златно строево оръжие, подарено през 1878 година на генерала от офицерите на лейб-гвардейския хусарски полк на любимия командир. От двете страни на сабята е инкрустирана дарствената надпис: «Железна воля – стоманен меч. На генерал-адютант И.В. Гурко от родния полк».

Съорганизатори на изложбата са Министерство на културата на Руската Федерация, Държавният исторически музей, Държавната Третяковска галерия, Музеите на московския Кремъл, Държавният руски музей, Централният военно-морски музей и Военно-историческият музей в гр. Плевен («Плевенска панорама»).
Проектът се реализира при съдействие на Българския културен институт в Москва.


След официалните приветствията и встъпителните думи откриването продължи с кратък концерт на група музиканти от плевенския «Северняшки ансамбъл».

http://bci-russia.ru/news/250517-gim/

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/177488/

Изложбата е отворена за посетители до 4 септември 2017 г.

Адрес: площадь Революции, 2/3
Зданието на Музей войны 1812 года.