Зураб Церетели – Президент на Руската художествена академия