Златото «бяга от кораба»(?)

Златото «бяга от кораба»(?)

Публикувано от:

Ако американците наричат РФ «страна – бензиностанция», то руснаците смело могат да нарекат САЩ «страна – печатна машинка» и голям е въпросът, кое от двете е икономически по-безопасно. Или, въпросът е, какво се случва със златото в хранилищата на САЩ.

Някои наблюдатели съобщават за съществено съкращаване на запасите от американско злато. Ако в началото на миналата година те са били 119 тона, то към края на годината са намалели с 42 тона (- 35%). Много е за една година. Златото, което не влиза в златния запас на страната, като «намиращо се на съхранение», през ноември 2014 година се е оценявало на $8,1 млрд. През същия месец ЦБ на Холандия обявила намерението си да си върне от Ню Йорк 120 тона злато (от общо 600 тона). Във връзка с това наблюдателите се запитали, защо Холандия не пипа златото си в Канада и Великобритания.

Сред желаещите да изнесат златото си от САЩ са още Австрия (до 80% от златото е в Лондон), Белгия и, разбира се, Германия. Официалните златни запаси на Германия са около 3 400 тона, по-голяма част от които се съхранява в САЩ, Великобритания и Франция.

Защо златото трябва да се съхранява в страната(?) – размишляват експертите. Защото златото е застраховка, ако страните се върнат към националните си валути.

По-нататък логиката е следната. Дори ако страните от зоната на Еврото се стремят да се застраховат в случай на «световен финансов колапс», значи, рискът е реален. Колкото повече страни изнасят скъпоценния си метал от САЩ, толкова по-високо е фактическото недоверие към «хегемона», притежаващ печатница за световна валута. Но на всички ли ще им бъде разрешено(?). От Украйна, напротив, изнасят златото (по-точно, вече са го изнесли).

http://cont.ws/post/72236/