За руското знаме

За руското знаме

Публикувано от:

Първото знаме

Историческото национално знаме на Русия е с бял, син и червен цвят. То е било издигнато на първия руски кораб „Орел“ по време на царстването на Алексей Михайлович през 1667 г. Като национален флаг на Русия обаче то е утвърдено едва през 1896 г. при Николай II.

От 1918 до 1991 г. официално знаме на РФ е червено с изобразен сърп и чук в левия горен ъгъл. През август 1991 г. национален флаг на страната отново става трикольорът.

Руското знаме

Какво означават цветовете на руското знаме

За разлика от символите на много държави, руското знаме няма официално приета трактовка за цветовете. Съществуват обаче няколко официални версии.

По времето на Руската Империя белият цвят символизира свободата, синият – Богородица, а червеният – държавността.

Според друга трактовка, цветовата палитра на руското знаме символизира единството на славянските народи: белият цвят е Беларус, синият – Украйна, а червеният – Русия.

Днес е популярна и друга неофициална версия, според която белият цвят на знамето е олицетворение на мира, чистотата и съвършенството; синият – вярността, вярата и постоянството; червеният – енергията, силата и кръвта, пролята за Русия.