Запасите от злато в международните резерви на Русия достигнаха поредния исторически максимум

Запасите от злато в международните резерви на Русия достигнаха поредния исторически максимум

Публикувано от:

Международните резерви на Русия през септември достигнаха 371,267 млрд. долара, като на практика се върнаха към нивото от началото на февруари.

Въпреки забележимите загуби през тази и миналата година, по големина на тези активи Русия както преди влиза в десятката на световните лидери, а по обем на златото в тях – в петицата.

Международните резерви на Русия представляват високоликвидни чуждестранни активи, които са на разположение на Банката на Русия и правителството. Тези запаси се състоят от монетарно злато, специални права за заимстване, резервна позиция в Международния валутен фонд (МВФ) и средства в чуждестранна валута.