Десети международен конкурс за детска рисунка – IV  кръг

Десети международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за IV кръг на Десетия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Десятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.108. получила 175 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.108.  получил 175 голосов

4.1.108

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.1. получила121 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.1. получил 121 голос

4.1.1

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.119.  получила109 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.1.119. получил 109 голосов

4.1.119

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.1. получила 301  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.2.1. получил 301 голос

4.2.1

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.22. получила 101 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.2.22. получил 101 голос

4.2.22

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.21. получила 83 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.2.21. получил 83 голоса

4.2.21

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.1. получила 364 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.3.1. получил 364 голоса

4.3.1

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.24. получила 24 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.3.24. получил 24 голоса

4.3.24

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.23. получила 13 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.3.23. получил 13 голосов

4.3.23