Десети международен конкурс за детска рисунка – II кръг

Десети международен конкурс за детска рисунка – II кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за II кръг на Десетия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Десятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.89  получила  435 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.89 получил  435 голосов

2.1.89

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.90  получила 231 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.90 получил  231 голос

2.1.90

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.94  получила 228 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.94 получил 228 голосов

2.1.94

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.1. получила 104 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.2.1 получил 104 голосa

2.2.1

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.2. получила 41 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.2. получил 41 голос

2.2.2

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.63 получила 36 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.63 получил 36 голосов

2.2.63

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.12 получила 81 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.3.12 получил 81 голос

2.3.12

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.3 получила 65 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.3  получил 65 голосов

2.3.3

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.27 получила 31  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО –РИСУНОК № 2.3.27 получил  31 голос

2.3.27