Декларация на Националния съвет на Национално движение „Русофили“ по повод на прокурорските действия срещу Движението

Декларация на Националния съвет на Национално движение „Русофили“ по повод на прокурорските действия срещу Движението

Публикувано от:

През м. септември НД „Русофили“ беше подложено на безпрецедентна  атака от страна на прокуратурата. Без да бъде посочен нито един факт за противозаконна дейност, бяха извършени арести, проведени многочасови разпити на членове на ръководството и повдигнато  обвинение в шпионаж на нашия председател Николай Малинов.

Тази прокурорска акция беше изцяло политически мотивирана.

Ние, членовете на Националния съвет на Национално движение „Русофили“, изразяваме своята морална и политическа подкрепа за всички членове на ръководството на Движението, които бяха привиквани, арестувани и разпитвани. Изразяваме своята морална и политическа подкрепа за нашия председател Николай Малинов, смехотворно и абсурдно обвинен в шпионаж в полза на руски неправителствени организации. Пожелаваме на нашите другари твърдост и вярност към  общите ни ценности.

За какво всъщност  бяхме „виновни“? Вероятно за това, че нашата организация  подкрепя „зловредното влияние на Русия“ − понятие, съчинено в западни пропагандни лаборатории?

И кое точно е „зловредното“ в отношението на Русия към България? Кое е „зловредното“ в дейността ни, която подкрепя добрите българо-руски взаимоотношения? Популяризирането на руския език и на руската култура ли? Издаването на книги, провеждането на конференции и осъществяването на културни програми ли? Изграждането и поддържането на паметници, съхраняващи спомена за вековните братски отношения между двата народа ли? Или обичайните празнични срещи на хора, които са свързани емоционално с Русия?

Ние, членовете на НС на НД „Русофили“, разбираме, че позициите и чувствата, които открито споделяме, са в противоречие с враждебната спрямо Русия официозна политика, както и с пропагандната теза за „цивилизационна несъвместимост“ между Запада и Русия. Независимо от това ще продължим да отстояваме разбирането, че „Европа е по-силна с Русия“. Непоколебими сме своята убеденост, че България е обречена цивилизационно, ако не поддържа приятелски отношения с Русия.

В скандала, на който нашата организация беше обект, ние виждаме опасен прецедент. Презумпцията за невинност е потъпкана. С какво право представители на държавни органи, на които пригласят водещи медии, говорят за шпионаж, преди съдът да се е произнесъл? С какво право се налагат в общественото мнение квалификации, неподкрепени от никакви адекватни факти?

Презумпцията за невинност е завоевание на цивилизацията, постигнато с вековни борби за правата на човека. Потъпкването на презумпцията за невинност и заместването на фактите с безпочвени определения ни връща в мракобесни времена, за които смятахме, че са отдавна в историята.

Ние, членовете на ръководството на НД „Русофили“, сме убедени, че нашите позиции са патриотични и че  са проява на грижа  за бъдещото добруване на българския народ. Цялата ни дейност е в подкрепа на ценности, които от векове са споделяни от нашия народ и чието преследване е носело само трагедии в нашата история.

Противопоставянето между русофилство и български патриотизъм е късогледо, безперспективно, а от гледна точка на истината – просто погрешно.

Изказваме  дълбока благодарност за  подкрепата, която получихме от политически, журналистически, неправителствени и институционални среди. Тази подкрепа доказва, че имунната система на обществото срещу политическия произвол е жива.

 

София, 14 декември 2019 г.