ДАГЕСТАН – МУЗЕЙ ПОД ОТКРИТО НЕБЕ

ДАГЕСТАН – МУЗЕЙ ПОД ОТКРИТО НЕБЕ

Публикувано от:

Страната и хората
Който и да дойде в Дагестан, дали изследовател или художник, етнограф или просто добър гост – той непременно ще бъде очарован от тази свещена планинска страна. Разположен на кръстопътя между Европа и Азия, Дагестан принадлежи на Запада и Изтока. Той е включен в състава на Руската Федерация.

Величествени планински пейзажи, живописни плодородни долини, пустини и лианови гори, водопади и прекрасни морски плажове. Дагестан много напомня България, той има същата разнообразна природа, красота и енергия. Тази прилика е забелязал великият дагестански поет Расул Гамзатов и не в един свой стих е отразил впечатленията и любовта си към нашата страна. Ето как описва той България в стихотворението “Пример за величие“:
…Да бърза гостът за дома, не е добре –
Кавказец като мен – това ще разберете.
На гости съм, а сякаш у дома,
Не знам възторга ми ще разберете ли…
България е малка по земя,
Но необятна е по добродетели…
Тук е моментът да напомним, че тази година от 5 до 11 септември Дагестан отбеляза 90-годишнината от рождението на големия поет. Тържествата събраха гости и почитатели на творчеството на Р. Гамзатов от цял свят, включително и от България. Расул Гамзатов беше уникална личност и приятел на нашата страна, той не веднъж е идвал и описвал своите впечатления в стихотворенията си. Този голям автор, посланик на мира е прославил Дагестан в цял свят. Трудно е да остане човек безразличен към тази свещена, древна земя. Всеки който е имал възможност да я посети и е общувал с дагестанския народ, след това винаги  се стреми да се върне.

Расул Гамзатов

 

Тази високопланинска държава има не само разнообразен ландшафт, но и националности. Дагестанския народ е пъстър букет от етноси – преобладават аварците, даргинците, кумиките,  лезгинците и лакците, всички общо  около 75% от цялото население на Дагестан. Етническите руснаци са едва около 5%, но руският е официален език в републиката. Повечето етноси говорят на кавказки, тюркски или ирански езици. От древни времена на тази приказна земя живеят повече от 40 националности. С времето тук се е образувала единна общност от нации. Обединява я великият и могъщ руски език, благодарение на който всички тези различни народи общуват свободно по между си. Истината е, че ако всеки от тях говори на своя майчин език, няма да може да се разбира с представителите от друг етнос. Мнозинството изповядват исляма, има и християни. Другата особеност на дагестанците е, че тези етноси никога не са враждували по между си.
През Дагестан е минавал  пътя на Великото преселение на народите. Множество номадски племена са спирали тук. Дагестанската земя  е преживяла нападенията на монголци, татари, походите на Тамерлан, Александър Македонски, арабски и хазарски войски, а също ирански и турски нашествия, както и много други посегателства. Много поети, воини и планинци са възпявали красотата и свободата на тази страна. Те винаги са готови да защитават честта и достойнството на родината си, което са доказвали предците им не веднъж във времето. Дагестан е истински “музей под открито небе“, който до момента не е изследван напълно. Все още има много неразкрити тайни, погребани в стените на древните крепости, ръкописите и героичните епоси. Начинът по който са живели и продължават да  живеят планинците, може да се нарече “феноменът на дагестанската цивилизация“.

Планинско селище в Дагестан

Планинско селище в Дагестан

География и климат

Република Дагестан (на аварски език Дагъистаналъул Республика, на лезгински Дагъустандин Республика, на азербайджански език: Dağıstan Respublikası, Дағыстан Республикасы, на лакски език Дагъусттаннал Республика) е  в състава на Руската Федерация, разположен е в Северен Кавказ и има излаз на Каспийско море. Дагестан е в Севернокавказки федерален окръг и Севернокавзказкия икономически район. Граничи по суша и Каспийско море с пет държави – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Иран, а в обсега на Руската Федерация и със Ставрополски край, Калмикия и република Чечения.

Завод за производство на Торпеда в Каспийско море

 Завод за производство на торпеда по времето на Втората световна война – Каспийско море.

През централната част на републиката тече река Терек, която се счита за една от най-големите реки, заедно с реките Сулак и Самур.

Дагестан се намира в умерения климатичен пояс, климатът е високопланински. В северната и централната части на Дагестан, климатът е умерено континентален и дори сух, а по протежение на Каспийско море и Прикаспийска низина е полусух и субтропичен. Средната температура за януари е -2,9оС, а за юли +22оС. В Дагестан има разнообразен  растителен и животински свят, а също и много полезни изкопаеми, като от промишлено значение имат находищата на нефт, газ и сяра, варовиковите и кварцови пясъци. Голяма част  от общата площ на страната е покрита от гори, има разнообразен релеф, има затворени падини и планински долини. На височина над 1800 метра се намират алпийски и субалпийски поляни. Най-високата точка на Дагестан е връх на планината Базардюзи 4466 метра. Лятото в Дагестан е продължително и топло, а зимата мека.

Дагестан костюми История

Още през каменната епоха на Дагестанска територия са живели хора. Съществуват останки на селища и могили в равнинната част от бронзовата ера. Първите човешки следи на територията на Дагестан се датират от края на ранния палеолит – ашелско време (около 150 – 80 хиляди години). Почти във всеки район се срещат археологически паметници от епохата на средния палеолит (80 – 35 хиляди години). Последния етап на палеолита (35 – 10 хиляди години назад), когато в условията на настъпилия ледников период, хората се спуснали от планините в Прикаспийската равнина, за което свидетелства уникалната находка – чаша от околностите на Гиджуха, направена от бедрената кост на мамут.

Първата държава се образува в I век пр.н.е. в южната част на Дагестан и Азербайджан – Кавказка Албания или наричана още Агвания . Тя е била обитавана от предците на съвременните дагестанци – лезгиноезични народи (не трябва да се бъркат със съвременните албанци на Балканите) . В състава си е имала 26 царства (княжества) и в тази форма просъществувала до XVII век от нашата ера (Арран е последната политическа институция, съхранявала традицията на Кавказка Албания). Столицата на тази държава се предполага, че е  град Кабала (Кьвепеле), което на лезгински буквално означава –  градът върху двата хълма. Неговите руини са разположени на територията на съвременния Азербайджан.

ДагестанскиДагестански планинци

Намираща се на кръстопътя между цивилизациите, номадски и миграционни пътища, Кавказка Албания е била в постоянно състояние на война за своята независимост. Тя е воювала със Сасанидският Иран, римляните (знаменитите походи на Крас и Помпей на Кавказ), хуните, хазарите, арабите, тюркските племена, които окончателно  разрушили Албания като държава.

През първите векове на нашата ера, цяла Кавказка Албания, а след това почти целият Дагестан са приели християнството, но в VI-VII векове на нашата ера, в следствие на стогодишната война с арабите, на албанците чрез сила бил наложен ислямът, който по-късно се разпространил почти в целия Северен Кавказ.

Дагесдтански тъкачки

Дагестански тъкачки

Народите на Дагестан са изминали дълъг и труден път на развитие: в продължение на векове те се борили за национална независимост.  Не с перо е написана историята на планинците, а с кинжали, сърпове, конски копита и надгробни плочи.  Дагестан е един от най-старите центрове на селското стопанство и животновъдството в света.  Някои историци предполагат, че съществува родствена връзка на народите в Дагестан, а по-специално лезгиноезичните народи, с древните народи на Шумер, Загрос, а също с хетите и мидяните. Derbent
Доказателство за древността на Дагестан е град Дербент. Той е разположен в тесен проход между Каспийско море и подножието на Кавказ и е най-южният град на Русия, има изключително геостратегическо положение в Евразия. Дербент е един от най-старите градове в света. Първото селище тук датира от началото на бронзовата епоха – края на 4-то хилядолетие пр.н.е. За първи път Каспийските врати (най-древното име на крепостта Дербент) се споменават в 6 век пр.н.е. Тогава Дербент е споменат от древногръцкия географ Хекатей от Милет. Дагестан е известен със своята разнообразна кухня, занаяти, традиции, минерални източници, производство на коняк, древна история, уникална красота на занаятчийското изкуство и живописни пейзажи.

 Дагестанско приложно изкуствоДагестанско приложно изкуство

Днес Дагестан е също толкова прекрасен, какъвто е бил винаги. Тук царят древните традиции, гостоприемството, плодородието и сърдечността на местните жители. Вратите на Дагестан и сърцата на дагестанските хора винаги са отворени за добри гости!

 

Дагестан

Дагестан6

Дагестанска свадба – планинци

Дагестанска сватба

Цитаделата Нарин Кала близо Дербентnarynkala