Давахме на пленените немци последното си парче хляб, спомня си московчанка