В София се състоя Семинар за повишаване квалификацията на учителите по руски език в детските градини

В София се състоя Семинар за повишаване квалификацията на учителите по руски език в детските градини

Публикувано от:

В периода 25 – 27 юли т.г. в София се проведе Семинар за повишаване квалификацията на учителите по руски език в детските градини, организиран от Национално Движение Русофили, с финансовата подкрепа на фонд “Русский мир”. В него участваха 50 учители от всички области на страната, които преподават или ще преподават руски език в групи в детските градини, сформирани от Национално Движение Русофили.

IMG_2471

На откриването на Семинара присъстваха представители на министерството на образованието и науката, Руския културно-информационен център и Руския център към ОКИ “Столична библиотека” – София, които приветстваха организаторите и участниците в Семинара.

IMG_2484

Главният секретар на Национално Движение Русофили Кристина Иванова и Националният координатор, направление “Образование” Стефан Гроздев представиха пред събралите се учители и гости кратка презентация на тема “Дейността на Национално Движение Русофили в областта на укрепването на статута на руския език и популяризацията на руската култура в България”. Особено място в презентацията беше отделено на сътрудничеството между Национално Движение Русофили и Фонд “Русский мир” в областта на разширяването изучаването на руския език в детските градини, а също така и на развитието на други инициативи, като например: Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”, Националния фестивал за руска поезия, песни и танци “Пусть всегда будет солнце”.

IMG_2497

Ръководителят на Школата за повишаване на квалификацията на учителите в детските градини към Руския център ОКИ «Столична библиотека» Анна Деянова-Атанасова прочете лекции на тема: “Създаване на ситуации за успех по време на занятията по руски език и култура в детската градина и формиране на положителна мотивация за изучаване на руски език и култура сред децата”, “Драматизацията като средство за активно обучение по руски език и култура в детската градина”, “Подготовка и провеждане на занятията по руски език и култура в детската градина “.

IMG_2491

Доц д-р Радкова Антония от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, катедра Методика на обучение по руски език прочете лекция на тема “Обучението по руски език и култура на деца в детската градина – значителен етап в обучението през целия живот. Качеството на обучение по руски език и култура в детската градина”.

IMG_2488

Председателят на сдружението на директорите на училищата Стефанка Балева и психологът на ОДЗ № 8 Димитрина Робева прочетоха лекцията “Психологическите аспекти при обучението на децата на втори език”.

IMG_2509

Художникът Галя Страшилова проведе за учителите практическо занятие на тема “Методически препоръки за създаване на нагледни средства и реквизити за детски учебен спектакъл по руски приказки”. По време на практическото занятие на учителите беше показано, как се изработват маски и фигури на животни.

Семинарът завърши с кръгла маса, където учителите споделяха своя опит и идеи. Разказваха за това, как провеждат своите занятия.

На всички участници в Семинара бяха раздадени анкети, където те оцениха проведения семинар. Участниците изразиха мнение, че представените лекции, съдоклади, презентации, практически занятия и обмяната на опит са били много интересни, полезни, обогатяващи. Организацията на Семинара беше оценена като отлична.Учителите изразиха желание и по-нататък да участват в такъв тип семинари.

Участниците в семинара изразиха пожелания, свързани с повишаването на квалификацията на учителите, работещи с деца в предучилищна възраст, с решаването на проблема със заплащането на учителите. Беше направено предложение да се организират такива курсове в Русия с руски преподаватели, по време на които българските учители биха могли да подобрят своето ниво на владеене на руския език.
Снимки от Семинара:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.260962954108434.1073741832.121488804722517&type=3