С цел повишаване на анти-терористичната защита на обектите използващи ядрената енергия се установява зона за сигурност с особен правов режим.

С цел повишаване на анти-терористичната защита на обектите използващи ядрената енергия се установява зона за сигурност с особен правов режим.

В Русия влиза в сила законът за антитерористична защита на ядрените обекти

Публикувано от:

От първи януари 2017 година влезе в сила законът за повишената анти-терористична защита на ядрените обекти, пише seogan.ru

Съгласно документа – около обектите използващи ядрената енергия се създава зона за сигурност с ограничена възможност за влизане.

Досега за защита на населението в района където се намира ядрена установка, радиационен източник или пункт за съхраняване се създаваха особени територии – санитарно-защитна зона и наблюдавана зона.

С цел повишаване на анти-терористичната защита на обектите използващи ядрената енергия законът установява зона с особени условия за ползване на територията – зона за сигурност с особен правов режим.
В нея ще действат ограничения за влизане или пребиваване на граждани.

Предполага се, че за всяка конкретна зона ще бъдат разписани основанията за отказ на влизане на нейна територия.

В Русия под този закон попадат и 10 АЕЦ с действащи в тях 35 енергоблока.