Учредена е структура на националното движение „Русофили” в Несебър

Учредена е структура на националното движение „Русофили” в Несебър

Публикувано от:

Автор: Максим Момчилов.

В навечерието на Архангеловден  жители от всички съставни селища на Община Несебър уважиха поканата на Инициативния комитет  за учредяване на структурата на национално движение „Русофили” /НДР/ .*

Учредителното събрание се състоя в основната зала на конферентен център „Несебър”. На него присъства координаторът НДР за Област Бургас Веселин Вутов. Той представи пред присъстващите устава и други програмни документи на движението, след което се пристъпи към избор на Управителния съвет /УС/, който бе гласуван единодушно от участниците в събранието. Същият вот получи и предложеният за председател на УС Христо Николов.

Избраният УС е в състав от 13 души.Председателят предложи за свои заместници Стойко Стоянов-настоящ секретар на Община Несебър,Ирена Божилова-преподавател по руски език в СОУ „Любен Каравелов”-Несебър и Иванка Атанасова-туроператор в руски сектор.

В края на събранието един от учредителите – Красимир Косев, представи създадения през април 2015 г. сайт Руски дневник, който е медия за балансирани новини от Русия на 16 езика, с актуални материали, отвъд стереотипите и заглавията.

 

НДР е гражданско, неправителствено сдружение,  юридическо лице, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приемник и продължител, в условията на съвременния свят,  на идеите и традициите на русофилството, възникнало през Българското възраждане. То е учредено на 19.01.2003. В него имат право да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които приемат връзките между двете суверенни държави – Република България /РБ/ и Руската федерация /РФ/ и дружбата между двата  народа, като неотменно условие за развитието и участието на РБ в един свят на равнопоставеност, диалог и сътрудничество, изключващ насилието и принудата в междудържавните отношения. НДР си поставя за цел просперитета на РБ, чрез по-нататъшното развитие на сътрудничеството между България и Русия, на приятелството и дружбата между българския и руския народи, на основата на историческите, православно- християнските и славянските идеи и традиции и на разширяването на културните, научните, икономическите, образователните и спортните връзки. За осъществяване на тази цел е необходимо да се отстоява в националната политика на РБ стратегическото място на РФ, на връзките и сътрудничеството между българския и руския народ. В тази връзка ще се  работи за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони  и други структури от РБ и РФ, за популяризира постиженията на България в Русия и на Русия в България в областта на културата, науката, икономическото и социалното развитие, образованието и спорта, а също се подпомагат членове на НДР за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на професионалната им квалификация.