В Екатеринбург започна работа „клетъчна минифабрика”

В Екатеринбург започна работа „клетъчна минифабрика”

Публикувано от:

Очакването на донорските тъкани и страхът от отхвърляне на трансплантираните клетки скоро ще останат в миналото. В Русия започна работа лаборатория за отглеждане на човешки клетки, съответстващи на всички международни изисквания и стандарти.

Клетъчните технологии са изпробвани и търсени в много направления. Например, при лечението на изгаряния и борбата срещу стареенето на кожата. В лабораторията в Екатеринбург ще се провеждат научни изследвания в областта на клетъчната възстановителна медицина. Специално внимание ще бъде обърнато на разработката на технологии за използване на отглежданите материали, отбеляза лекарят Андрей Алексеев:

– Когато става дума за биотехнологии, да се направи просто някакъв материал е само половината работа. Най-важното е да се разработи технология за използването на тези материали.

Целият създаден клетъчен материал ще бъде съхранен в криобанка. Там замразените клетки могат да се съхраняват до поискване. Самата банка ще бъде база на биологичния материал от различни видове изследвания не само в страната, но и извън пределите й.

Днес в страната съществуват около девет криобанки, като една от тях има международен сертификат. В Европа има около 40 такива банки, а в света – под една или друга форма те са повече от 200. За Русия е много важно на този етап да се внедри добре познати технологии, да ги развие и да започне да работи с международната система от подобни фабрики и банки. Така, новите разработки в регенеративната медицина ще ускорят възможността за използване на лечението на практика, като по този начин ще спасят живота на стотици пациенти.

.