Вчера в Алепо…

Вчера в Алепо…

Публикувано от:

Вчера в Алепо убиха седем деца,
Отлетяха душите им невинни,
Вчера в Алепо спряха седем сърца,
Разкъсани от снаряди и мини!

Вчера в Алепо угасна детския смях,
Пред училище, в пряката прашна,
Бе извършен поредния грях,
На войната жестока и страшна.

Над Алепо изгряха седем звезди,
На небето мъгливо и черно,
А на земята седем бразди,
Изкопаха бащи равномерно…

Седем майки ридаят в Алепо,
Забулени във мъка и тъга,
Най-святото им бе отнето,
С куршум от вражеска ръка…

Детеубийци – проклети и гадни!
Да изгорите в пъкъла на ада!
Щом за детска кръв сте жадни,
И смъртта носи ви наслада…

Изчадия на сатаната,
Прикрити под името „джихад“,
Планетата е в кръв облята,
Превърнахте Земята ни във Ад!

Вчера в Алепо убиха седем деца,
Седем чина останаха празни,
Седем Ангела размахват крилца,
Над терористите омразни…

Автор: Оля Ал-Ахмед
14.10.2016 в 7.15ч