България и Китай ще си сътрудничат в образованието, строителството и архитектурата

България и Китай ще си сътрудничат в образованието, строителството и архитектурата

Публикувано от:

Правителството одобри днес проект на Споразумение за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони на Китай.

Подписването на документа ще създаде условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения с Китай в областта на строителството и архитектурата и ще бъде предпоставка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки между двете страни.

Споразумението конкретизира сътрудничеството в определени направления, включително развитието на публично-частното партньорство, градското управление и развитие, борбата с незаконното строителство, осигуряване на сеизмична устойчивост, енергийна ефективност, съдействие по установяване на контакти и партньорства между неправителствени организации, професионални съюзи, работодателски организации, компании и др.

Китай е важен партньор за развитието на търговско-икономическите отношения на България със страните от Азия. Стратегическата роля на Китай произтича и от стартираната от правителството му Инициатива да сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа, което е предпоставка за активизиране на отношенията, включително и в областта на строителството и архитектурата, чрез привличането на китайски компании в реализирането на големи инфраструктури и проекти в България, както и чрез навлизането в Китай на български строителен бизнес.

Одобрен беше и проектът на споразумение за сътрудничество за периода 2016-2019 г. между министерствата на образованието на двете страни. В документа са посочени конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между университетите на двете страни и за изучаването на български и китайски език, както и начините на финансиране на договореностите.

Споразумението дава израз на нарасналия интерес в България към китайската наука и култура и спомага за развитието на образователния обмен между двете държави. Подписването му ще допринесе за запазване на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката в контекста на новите реалности на българското членство в ЕС.

 

Източник: moreto.net.