Бащата на анархията – 200 години от рождението на Бакунин

Публикувано от:

Преди двеста години в Тверска област в многодетно дворянско семейство се ражда един от бъдещите бащи-основатели на световния анархизъм – Михаил Бакунин.

Какво е известно за Бакунин и неговото учение? Практически нищо. Същността на философските идеи на Бакунин са изключително сложни и интересни. Злото, срещу което е призовавал да се бори е живо и днес.

Изминавайки пътя от юнкер в Петербургското артилерийско училище до строеви офицер, през 1935 година напуска армията по болест. Отдава се изцяло на изучаване на философските науки. Но философията е нещо опасно както вътрешно, така и външно. Вътрешно, защото кара човека да вниква в същността на нещата, издига го над нивото на идеологията, пропагандата и политиката на съществуващото държавно устройство. Дава възможност да се видят пороците и недъзите… От вътрешната опасност произтича и външната – желанието да промениш света към по-добро…

Всичко това се отнася до Михаил Бакунин, изминал пътя от примирение с обкръжаващата действителност до бунта срещу нея.

През 1862 година той писал, че ако Александър II се е решил да стане „земски цар“, опирайки се в своята политика на народните искания и съобразявайки се с изработения от историята икономически и политически народен идеал, то прогресивните руснаци и руският народ охотно биха го подкрепили…

Въпреки, че Бакунин е бил близък познат на Маркс и другите видни социалисти, той е бил противник на диктатурата на пролетариата, както и на всяка друга диктатура. Прародителят на анархизма е предупреждавал: «Ако вземете най-пламенния революционер и му дадете абсолютна власт, то след една година той ще стане по-лош от Царя“.

Бунтът в трактовката на Бакунин не е погром и клане. Бунтът по бакунински е борба за разширяване на автономията на човека в обществото в името на неговото усъвършенстване. Когато обществото ограничава и поробва личността , развращава я, бунтът на човека против обществото, в което той живее, става необходим като условие за неговото духовно съхранение, е смятал Бакунин.

http://portal-kultura.ru/articles/history/44878-papa-anarkhii/