Акад. Лихачов и Държава на духа

Акад. Лихачов и Държава на духа

Публикувано от:

На 30 ноември в София ще се открие паметникът на акад. Лихачов. Неговото име и дело са добре познати на филолози и литератори. Изследовател на кирилометодиеовото дело и голям приятел на България, определена от него като Държавата на духа.