Цветя на паметника на братята Свети Свети Кирил и Методий в Пазарджик.