Улица носи името на ген. Владимир Стойчев в гр. Жуков, Калужска област