Руско-турската война – Форсирането на Дунав при Зимница – Свищов