Позиция относно празника “24 май”

Позиция относно празника “24 май”

Публикувано от:

Представители на 21 обществени организации внесоха днес, 20 октомври 2020 година, в Народното събрание позиция по повод на проектозакона за преименуване на празника “24 май” и призоваха народните представители да не посягат на фундаментални национални ценности, да не петнят завета на поколенията български книжовници, вписали се в Кирило-Методиевата традиция, да не зачертават приноса на България в европейската цивилизация.

Позиция

на обществени организации по повод на проектозакона за преименуване на празника „24 май“

Народното събрание е пред второ четене на проектозакон, който предвижда названието на официалния празник, честван в Република България на 24 май, да бъде променено от „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост” на „Ден на българската писменост, просвета и култура”.

Ние, представителите на долуподписаните обществени организации, подкрепяме оценката на специалистите от Кирило-Методиевския научен център и от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин” при БАН, според които исканата промяна:

– откъсва от историята на българската писменост и култура делото на Кирил и Методий, на което България е безспорно приемник;

– свежда 24 май само до национален празник като премълчава общославянската, общоевропейска и общочовешка значимост на делото на св. Просветители, за чиято закрила и развитие България има решаващ принос;

– обезсмисля честването на празника на българската просвета и култура именно на деня на св. Кирил и св. Методий.

Въз основа на експертното становище на най-добрите специалисти в областта на българския език и на Кирило-Методиевото дело окачествяваме внесеното предложение като отказ от национално наследство и като тласкане на България в обятията на културен провинциализъм.

Предлаганият законопроект обаче не се цели само в българския международен авторитет, въпреки че постига този ефект.

Ясно е, че изхвърлянето на славянството от името на българския празник е антиславянско действие, което е зле прикрит опит страната ни да бъде насочена за пореден път в антируски коловоз.

Обръщаме се към народните представители в 44-тото Народно събрание:

Дами и господа,

Не посягайте на 24 май! Не посягайте на фундаментални национални ценности, задоволявайки временните си политически амбиции. Не петнете завета на поколенията български книжовници, вписали се в Кирило-Методиевата традиция! Не зачертавайте приноса на България в европейската цивилизация!

24 май ще бъде Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, защото това е културно-историческият му смисъл! Защото това е Ден на обединението, Ден на духовното единение между славяните, независимо от конфесионалните различия и възприетите графични системи!

15 октомври 2020 г.

София

Виж подписаната Позиция ТУК