„Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий” – Д. Лихачов