Петнадесети международен конкурс за детска рисунка – Р Е Г Л А М Е Н Т