Обръщение на Николай Малинов

Обръщение на Николай Малинов

Публикувано от:

НД „Русофили“ трябва да остане надпартийно, но русофилството днес се нуждае от нова политическа енергия

Николай Малинов

Уважаеми съмишленици,

Скъпи приятели,

Отново сме в навечерието на най-скъпия за българското сърце празник – 3 март! На този ден преди 143 години България скъса веригите на турското робство!

На този ден ние, българите, изразяваме своята безкрайна благодарност към братския руски народ, който проля за нашата свобода кръвта на хиляди свои свидни синове и дъщери. Нека запазим в сърцата си и предадем на бъдещите поколения тази благодарност и любов! Нека пребъдат през вековете братските чувства между двата народа!

*     *     *

На този празничен ден бих желал да потвърдя своето намерение, оповестено през месец септември миналата година на заседание на Общото събрание на нашата организация, да се оттегля като председател на НД „Русофили“.

Накратко ще изложа отново мотивите за това свое решение. Преди това обаче бих желал да изразя пред вас личното си удовлетворение от съвместната ни работа за развитието и утвърждаването на НД „Русофили“ през последните години. Дейността ни е мащабна, инициативите ни са силни, разнообразни и запомнящи се, авторитетът ни като организация е голям.

За всичко, което смятам за успех в нашата работа, аз изпитвам огромна благодарност към основателите на Движението и най-вече към инициатора за неговото създаване и пръв председател Енчо Москов.

*     *     *

Днес в геополитически план и респективно в поведението на България като държава се утвърждават процеси, които поставят на изпитание нашите русофилски чувства, възгледи, ценности и дейност. САЩ неотдавна в свои официални документи нарекоха Русия „враг“. Русия вече не е партньор или опонент – Русия „е враг“ за Хегемона на Западния свят. САЩ се отнасят като към врагове към всички по света, които демонстрират дружелюбие и обич към Русия. САЩ оказват неимоверен натиск върху Европейския съюз да се превърне в плацдарм на американската агресивност спрямо Русия. Съответно България възприе тази позиция за своя и дори подава сигнали, че се превръща в най-русофобската страна в Европа.

Как можем ние да се противопоставим на тези процеси? Да, фестивалите; конкурсите; паметниците, които изграждаме и поддържаме; книгите, които издаваме; руският език, чието изучаване осигуряваме и пр. наистина са фундамент на активното и организирано русофилство и без тях ние не можем. Чрез тях обаче ние не можем да се защитим. Русофобията, впрегната в държавната машина, застрашава русофилството. Дори бих казал, че е застрашено самото му съществуване.

Тази оценка ни кара да мислим, мен и мои съратници, че за да се защити, културното русофилство трябва да бъде надградено на политическо ниво. Русофилството днес, а със сигурност и утре, се нуждае от ясна, категорична, недвусмислена, политическа защита. От политическа защита се нуждаят всички, които поддържат културни и бизнес отношения с руски партньори. От политическа подкрепа се нуждаят всички млади хора, които завършват в Русия и се връщат в своята родина. Те са застрашени да бъдат превръщани в аутсайдери от доминиращата в Европа и у нас русофобия.

Въпреки, че утвърдени партии се представят за русофилски настроени, тяхната политическа подкрепа няма да е достатъчна. Всеки обективен наблюдател на законодателната и изпълнителната власт ще признае, че в тях добронамереното отношение към Русия или не съществува, или е нищожно.

В политическия живот трябва да се влее допълнителна русофилска енергия. Категорично, неприкриващо се, безкомпромисно русофилско действие. Този извод е основата на нашето решение да се посветим на политическа работа чрез активирането на партиен проект. В него каним всички русофили, които не са ангажирани с друга партия.

*    *    *

Скъпи съмишленици,

Скъпи приятели,

За да изпълня своето намерение да освободя мястото на ръководител на НД „Русофили“ е необходимо да проведем ново заседание на Общото събрание. Смятам, че това е нормално и естествено да се случи веднага след приключването на парламентарните избори.

В същото време държа да подчертая, че аз и моите политически съратници нямаме никакво желание да се разделяме. Ние ще бъдем с вас във всичко, което и досега сме правили заедно.

Работата по утвърждаването на нашите и патриотични и русофилски ценности, нагласи и философия, ще продължава да бъде наша обща задача. Наша обща съдба.

*     *     *

В заключение ще си позволя да се обърна с няколко думи към русофобите и към „фобите“ изобщо. В България няма да успеете да присъдите нито русофобията, нито туркофобията, нито сърбофобията или друга фобия! Максимумът, който можете да постигнете, е Русия да намрази България. Ако не дай Боже успеете, дори частично, последиците за нашата държавност ще са пагубни. Няма народ, който е спечелил или може да спечели, днес или утре, от русофобията.

С уважение,

Николай Малинов

Председател на Национално Движение Русофили