МНОГОПОЛЯРНОСТТА – Русия като мултипликатор на процесите в света