Защо Русия и Китай установяват дипломатически отношения чак след война?